Opsigelseafmedarbejder

 

Opsigelse af medarbejder

Der findes ikke generelle regler for, hvordan arbejdsgiveren eller medarbejderen skal opsige et ansættelsesforhold. Der findes heller ingen generelle regler for, hvad der præcis skal fremgå af opsigelsen. Der findes dog særlige regler for ansættelsesforhold, der er omfattet af funktionærloven og/eller kollektive overenskomster, da disse typisk indeholder særlige regler for opsigelsens form og indhold.

 

Ifølge funktionærlovens § 2, stk. 7, skal arbejdsgiverens opsigelse af en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, være skriftlig.

 

Ved opsigelse af medarbejderen skal en arbejdsgiver være opmærksom på opsigelsesvarslet, som enten følger af lovgivningen eller den specifikke ansættelseskontrakt. Endvidere skal arbejdsgiveren tillige tage stilling til klausuler, såsom kunde- og konkurrenceklausuler. Såfremt arbejdsgiveren ikke vil gøre brug af disse, skal arbejdsgiveren være yderst opmærksom ved opsigelse af medarbejderen.

 

Der stilles høje krav til beviset fra den part, der påberåber sig, at opsigelse har fundet sted, når der ikke foreligger et skriftligt bevis. Derfor kan være meget svært at føre beviset for en mundtlig opsigelse, anbefales det, at opsigelse altid sker skriftligt. Dette gælder både for medarbejderen og især arbejdsgiveren, idet arbejdsgiveren er den stærke part i ansættelsesforholdet.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om opsigelse eller udarbejdelse af en opsigelse, kan du evt. kontakte en advokat. Et godt sted at finde advokater med forskelligt speciale er på Advokatnøglen www.advokatnoeglen.dk.

 

Du kan også kontakte SelskabsAdvokaterne, som har speciale i ansættelsesret på telefon 45 23 00 10.

 

Såfremt du kun har behov for udkast til opsigelse af en medarbejder, kan du købe et dokument på Dokumenter.dk

 

På DI kan du finde en række relevante oplysninger, der kan være til gavn i den omtalte situation. DI-Personale.